WEST
 


Rechtsvorm


Naam: Afd Amsterdam-West Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
= Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Ingeschreven bij de KVK onder nr 62046616
Voorzitter: Tilly Hebing
Penningmeester: René Flapper
Secretaris: Clasien v/d Leeden
2e Secretaris: Stien Sneijder
Allen zijn ONBEZOLDIGD
Doelstelling, het geven van les aan diplomahouders opdat deze hun geldigheid niet verliezen
Nieuwe kandidaten worden NIET opgeleid.
Share by: